بازار ایران | خبر معتبر
به زودی شاهد ثبات تمامی بازارها خواهیم بود ۱۹ دی ۱۳۹۹
رئیس بانک مرکزی وعده داد؛

به زودی شاهد ثبات تمامی بازارها خواهیم بود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.