بازداشت | خبر معتبر
بازداشت چند تن از پرسنل شهرداری آبسرد ۱۳ آبان ۱۳۹۹
دادستان دماوند:

بازداشت چند تن از پرسنل شهرداری آبسرد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از بازداشت ۵ نفر از پرسنل شهرداری آبسرد خبر داد.