بازدید سرزده رئیس قوۀ قضائیه | خبر معتبر
بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از لواسانات ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
پیش از ظهر امروز انجام شد؛

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از لواسانات

رئیس دستگاه قضا، به صورت از پیش اعلام نشده به لواسانات رفت و از مجتمع قضائی شهرستان بازدید به عمل آورد.