بازنشسته ها | خبر معتبر
افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به امسال نمی رسد ۱۶ مهر ۱۳۹۹
به گزارش خبرمعتبر،

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به امسال نمی رسد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه افزایش مجدد حقوق بازنشستگان سازمان به امسال نمی رسد، گفت: دولت دست از تبعیض بردارد.