بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر معتبر
نحوه استفاده مستمری‌بگیران و بازنشستگان از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه کارگران ۱۶ آبان ۱۳۹۹
طی اطلاعیه ای اعلام شد،

نحوه استفاده مستمری‌بگیران و بازنشستگان از تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران شرایط و نحوه ثبت نام مستمری‌بگیران و بازنشستگان در «طرح کرامت رفاه» را تشریح کرد.

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به امسال نمی رسد ۱۶ مهر ۱۳۹۹
به گزارش خبرمعتبر،

افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به امسال نمی رسد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه افزایش مجدد حقوق بازنشستگان سازمان به امسال نمی رسد، گفت: دولت دست از تبعیض بردارد.