بازگشایی دانشگاه | خبر معتبر
تنها ۱۵ درصد نارضایتی دانشجویان را از تدریس اساتید داشته ایم ۱۹ دی ۱۳۹۹
طی فرآیندی؛

تنها ۱۵ درصد نارضایتی دانشجویان را از تدریس اساتید داشته ایم

معاون دانشگاه تهران گفت:طی نظر سنجی که داشته ایم، بیش از ۴۸ درصد دانشجویان از کیفیت تدریس استادان تا میزان زیادی رضایت دارند، ۳۶ درصد دانشجویان رضایت متوسط و ۱۵ درصد آنها رضایت کمی از کیفیت تدریس استادان دارند.

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
با سخنرانی مجازی رئیس جمهور؛

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا با حضور وزرای علوم و بهداشت و سخنرانی برخط رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود.