بازی‌های الکترونیک | خبر معتبر
اجرای طرح نشاط برای کاربران بازی های الکترونیک ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
در راستای کاهش کم تحرکی بین مردم؛

اجرای طرح نشاط برای کاربران بازی های الکترونیک

سرپرست سازمان ورزش‌های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزشهای همگانی از اجرای مسابقه ویژه بازی‌های الکترونیکی برای کاربران این بازی‌ها خبر داد.