دادستان دماوند | خبر معتبر
هیئات مذهبی شهرستان دماوند از حمل هرگونه عَلَم در معابر عمومی جداً خودداری کنند ۰۸ شهریور ۱۳۹۹
دادستان دماوند:

هیئات مذهبی شهرستان دماوند از حمل هرگونه عَلَم در معابر عمومی جداً خودداری کنند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از ممنوعیت علم کشیدر این شهرستان خبر داد.

شهرداری دماوند با اصلاح طرح تفضیلی مجوز ساخت طبقات ساختمانی بالاتر بدهد ۰۸ تیر ۱۳۹۹
دادستان دماوند:

شهرداری دماوند با اصلاح طرح تفضیلی مجوز ساخت طبقات ساختمانی بالاتر بدهد

دادستان شهرستان دماوند گفت: شهرداری دماوند با اصلاح طرح تفضیلی اقدام به دادن مجوز ساخت طبقات ساختمانی بالاتر کند.