دادستان رباط کریم | خبر معتبر
بستر رودخانه دره چای رباط کریم آزادسازی  شد ۰۷ دی ۱۳۹۹
دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم:

بستر رودخانه دره چای رباط کریم آزادسازی شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم گفت: آزادسازی بستررودخانه دره‌چای آغاز و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد