دادستان ری | خبر معتبر
گورکن فراری با ۱۴۱ سکه عتیقه دستیگر شد ۱۵ آبان ۱۳۹۹
دادستان ری:

گورکن فراری با ۱۴۱ سکه عتیقه دستیگر شد

دادستان شهرستان ری گفت: قدمت ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد اول پس از کارشناسی میراث مشخص شد که مربوط به دوره آل بویه و از جنس نقره است و با اینکه همه سکه‌ها از یک محل و از داخل یک کوزه کشف شده است، ۱۴۱ سکه کشف شده از فرد دوم نیز توسط کارشناسان میراث در حال بررسی است.