دادستان پیشوا | خبر معتبر
دستگیری بخشدار سابق و ۵ دهیار پیشوا ۱۷ دی ۱۳۹۹
دادستان عمومی و انقلاب پیشوا:

دستگیری بخشدار سابق و ۵ دهیار پیشوا

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا گفت: بخشدار سابق و ۵ دهیار در شهرستان پیشوا دستگیر شدند.