دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان | خبر معتبر
قتل مادر و کودک یکساله در بهارستان ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان تایید کرد؛

قتل مادر و کودک یکساله در بهارستان

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان قتل مادر و کودک یک ساله توسط افراد ناشناس در این شهرستان را تایید کرد و گفت: هنوز سرنخی از جزئیات این ماجرای هولناک به‌دست نیامده است.