دادگاه ها | خبر معتبر
دادگاه‌ها همچنان برقرار است؟ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

دادگاه‌ها همچنان برقرار است؟

بسیاری از دادگاه‌ها به منظور حفظ نکات بهداشتی در مقابل لغو جلسات رسیدگی اقدام به اخذ لایحه می کنند. ۱۰ روز از بخشنامه کرونایی معاون اول قوه قضائیه می‌گذرد، بخشنامه‌ای که در آن محسنی اژه‌ای به ایجاد محدودیت‌هایی در برگزاری دادگاه‌ها اشاره کرده بود. در این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی […]