دادگستری شهرستان ری | خبر معتبر
سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در دادگستری شهرستان ری راه‌اندازی شد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
جهت رفاه حال شهروندان؛

سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در دادگستری شهرستان ری راه‌اندازی شد

سامانه نوبت‌دهی اینترنتی برای تمامی واحدهای اجرای احکام مدنی و خانواده دادگستری شهرستان ری برای خدمات‌دهی مطلوبتر به مردم راه‌اندازی شد.