دارالقران | خبر معتبر
حوزه فعالیت های پرورشی در دوران کرونا هیچ کسری نسبت به قبل نداشته است ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش:

حوزه فعالیت های پرورشی در دوران کرونا هیچ کسری نسبت به قبل نداشته است

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از حضور ۲۰ گروه دختران و پسران در مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات مدیحه سرای دانش آموزان خبر داد.