دارایی بنیاد مستضعفان | خبر معتبر
تمامی سود بنیاد متعلق به مستضعفان است ۲۴ دی ۱۳۹۹
رئیس بنیاد مستضعفان:

تمامی سود بنیاد متعلق به مستضعفان است

رئیس بنیاد مستضعفان در آیین افتتاح همزمان ۵ پروژه دامپروری کشور گفت:ما صراحتا و خالصانه می گوییم همه سودهای بنیاد مستضعفان در صنایع مختلف، برای محرومان و مستضعفان هزینه خواهد شد و این سودها، صرف محرومیت زدایی می شود.