دارایی مردم | خبر معتبر
جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس ۲۵ تیر ۱۳۹۹

جذب ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس

مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: تورم باعث کاهش ارزش پول ملی کشور می‌شود، افراد به دنبال استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری مختلف هستند تا دارایی خود را حفظ کنند.