داروسازی امید پارسینا | خبر معتبر
فازدوم توسعه شرکت داروسازی امید پارسینا در دماوند افتتاح شد ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
در هفته دولت،

فازدوم توسعه شرکت داروسازی امید پارسینا در دماوند افتتاح شد

همزمان با دومین روز از هفته دولت، فاز دوم توسعه شرکت امید پارسینا دارو در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.