داروهای شیمیایی | خبر معتبر
داروهای گیاهی در درمان کرونا بسیار مؤثرتر از برخی داروهای پرعارضه شیمیایی ۱۳ آبان ۱۳۹۹
طی چندین بررسی،

داروهای گیاهی در درمان کرونا بسیار مؤثرتر از برخی داروهای پرعارضه شیمیایی

یک پزشک طب ایرانی گفت: سازمان بهداشت جهانی اخیراً اعلام کرد که برخی از داروهای پرسروصدا و گرانی که تا به امروز در پروتکل‌های درمانی کرونا وجود داشته و بارها تبلیغ شده است، بر اساس مطالعات انجام‌شده، هیچ تأثیری بر درمان کرونا نداشته است!