داروهای پروفیلاکتیک | خبر معتبر
داروی ضد انعقاد خون در کاهش مرگ و میر کرونایی تاثیر دارد ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
تحقیقات نشان می دهد؛

داروی ضد انعقاد خون در کاهش مرگ و میر کرونایی تاثیر دارد

بر اساس شواهد موجود درمان ضد لختگی خون ممکن است از مرگ بیماران کرونایی در بیمارستان جلوگیری کند.