داروی کرونا کشف شد | خبر معتبر
صدور مجوز نخستین داروی درمان قطعی کرونا تا یک هفته دیگر ۱۶ آبان ۱۳۹۹
بعد از طرح ادعای متخصص کرمانشاهی،

صدور مجوز نخستین داروی درمان قطعی کرونا تا یک هفته دیگر

بعد از طرح ادعای متخصص کرمانشاهی در خصوص ساخت نخستین داروی قطعی درمان بیماری کرونا ، سرانجام مسئولان از صدور به زودی مجوز برای این دارو خبر دادند.