رودبارک | خبر معتبر
۱۵ هزار مترمربع از اراضی شهرستان پیشوا با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز آزاد شد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
مدیرجهادکشاورزی پیشوا؛

۱۵ هزار مترمربع از اراضی شهرستان پیشوا با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز آزاد شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیشوا گفت : با تخریب ۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای رودبارک از توابع بخش مرکزی پیشوا، بیش از ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد شد.