روز جهانی ایدز | خبر معتبر
اهداف و شعار روز جهانی ایدز اعلام شد ۰۹ آذر ۱۳۹۹
با توجه به نزدیکی اول دسامبر

اهداف و شعار روز جهانی ایدز اعلام شد

اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت، «همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک» را شعار روز جهانی ایدز اعلام کرد.