روز حمل و نقل | خبر معتبر
تکمیل پروژه ساماندهی جاده قدیم تهران-شمال ۲۷ آذر ۱۳۹۹
شهردار پردیس:

تکمیل پروژه ساماندهی جاده قدیم تهران-شمال

شهردار پردیس از تکمیل و گشایش پروژه ساماندهی جاده قدیم تهران- شمال در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بر لزوم توجه به معیشت رانندگان در وضعیت کنونی شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.