روز خبرنگار | خبر معتبر
استاندار تهران در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
به مناسبت ۱۷ مرداد؛

استاندار تهران در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار پیام تبریکی صادر کرد.