روستای باغخواص | خبر معتبر
نفوذ رطوبت به آب‌انبارِ اثر ملیِ «باغخواص» در ورامین ۰۸ تیر ۱۳۹۹

نفوذ رطوبت به آب‌انبارِ اثر ملیِ «باغخواص» در ورامین

مسجد ۵۰۰ ساله روستای «باغخواص» از توابع بخش مرکزی ورامین این روزها حال‌ و روز خوشی ندارد و نفوذ رطوبت به آب‌انبار این اثر ملی، حیات آن را تهدید می‌کند.