شرایط خطرناک | خبر معتبر
کیفیت هوای پایتخت سالم است ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

کیفیت هوای پایتخت سالم است

تهران- از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۹۲ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و پنج روز ناسالم برای همه گروه ها به ثبت رسیده است.