شرایط کرونا | خبر معتبر
مراسم ۲۲ بهمن امسال به شکل موتوری و خودرویی در استان تهران برگزار شد ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
همزمان با 22 بهمن؛

مراسم ۲۲ بهمن امسال به شکل موتوری و خودرویی در استان تهران برگزار شد

تهران- برگزاری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن ماه با توجه به شرایط کرونا امسال به صورت موتوری و خودرویی در استان تهران برگزار شد.