شرور | خبر معتبر
شرور سابقه دار دماوند دستگیر شد ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
فرمانده انتظامی دماوند:

شرور سابقه دار دماوند دستگیر شد

فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری یک شرور سابقه دار در دماوند خبر داد.