شروع ترم جدید دانشگاه ها | خبر معتبر
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
با سخنرانی مجازی رئیس جمهور؛

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها فردا با حضور وزرای علوم و بهداشت و سخنرانی برخط رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می شود.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اعلام شد ۲۸ تیر ۱۳۹۹
از سوی دانشگاه؛

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی، گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.