شرکت راه آهن | خبر معتبر
تسریع در روند پیشرفت پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
فرماندار قرچک تاکید کرد؛

تسریع در روند پیشرفت پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک

فرماندار قرچک بر ضرورت تسریع در روند پیشرفت اجرایی پروژه تقاطع‌های داودآباد و محمدآباد قرچک تاکید کرد.

نشت آب در زیرگذر راه‌آهن سراسری ورامین/کیفیت پروژه مطلوب یا غیر مطلوب ۲۰ آذر ۱۳۹۹
پس از ۳ سال،

نشت آب در زیرگذر راه‌آهن سراسری ورامین/کیفیت پروژه مطلوب یا غیر مطلوب

از ابتدای امسال با هربار بارندگی‌، آب از دیواره‌های جانبی زیرگذر ۱۵ خرداد که چهار خط راه‌آهن سراسری تهران - مشهد و قطار حومه‌ای تهران - ورامین از فراز آن عبور می‌کند جاری می‌شود که نگرانی‌هایی برای مردم منطقه به وجود آورده‌است.