شعر ورامین | خبر معتبر
منوچهر سوری در کنگره شعر مهدوی مشهد شایسته تقدیر شد ۲۸ تیر ۱۳۹۹
افتخار آفرینی برای ورامین،

منوچهر سوری در کنگره شعر مهدوی مشهد شایسته تقدیر شد

کنگره شعر مهدوی با عنوان (به امید دیدار) به همت مجمع شاعران اهل بیت مشهد کلید خورد که با استقبال گسترده شاعرانی از کشور روبرو شد که در این مراسم از شاعر ورامینی تجلیل گردید.