شمشک | خبر معتبر
متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت ۱۲ تیر ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات:

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت

فرماندار شمیرانات گفت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.

انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک/ مسیر شمشک به دیزین زودتر بازگشایی شود ۱۲ تیر ۱۳۹۹

انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک/ مسیر شمشک به دیزین زودتر بازگشایی شود

استاندار تهران با انتقاد استاندار تهران از نحوه برگزاری مراسم شهرداری شمشک گفت: مسیر شمشک به دیزین هرچه زودتر بازگشایی شود.