شهادت امامزاده جعفر بن موسی الکاظم (ع) | خبر معتبر
آیین بزرگداشت سالروز شهادت امامزاده جعفر(ع) پیشوا برگزار شد ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
شامگاه پنجشنبه؛

آیین بزرگداشت سالروز شهادت امامزاده جعفر(ع) پیشوا برگزار شد

پیشوا- آیین بزرگداشت سالروز شهادت امامزاده جعفر پیشوا شامگاه پنجشنبه و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.