شهدای حادثه کنارک | خبر معتبر
استقبال از پیکر مطهر شهدای حادثه شناور کُنارک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

استقبال از پیکر مطهر شهدای حادثه شناور کُنارک

پیکر مطهر شهدای حادثه شناور کنارک نیروی دریایی ارتش عصر سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور خانواده های شهدا در پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی ارتش مورد استقبال قرار گرفت و تشییع شد .