شهدای پانزده خرداد | خبر معتبر
هدف قیام ۱۵خرداد حمایت از مرجعیت و پشتیبانی از رهبری بود ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
امام جمعه پیشوا:

هدف قیام ۱۵خرداد حمایت از مرجعیت و پشتیبانی از رهبری بود

امام جمعه پیشوا گفت: امروز درس بزرگی که می‌توانیم از قیام ۱۵خرداد بگیریم این است که پای اعتقادات و مرجعیت مان بایستیم و همواره پشتیبان رهبری باشیم.