شهردارر فرون آباد | خبر معتبر
عملیات اجرای آسفالت در مسکن مهرامین شهر فرون آباد آغاز شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
شهردار فرون آباد:

عملیات اجرای آسفالت در مسکن مهرامین شهر فرون آباد آغاز شد

شهردار فرون آباد از آغاز عملیات اجرای آسفالت در مسکن مهر امین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته خبر داد.