شهرداری باقرشهر | خبر معتبر
گامی دیگر برای تکمیل و افتتاح پل شهید جعفرزادگان ۰۱ آبان ۱۳۹۹
شهردار باقرشهر:

گامی دیگر برای تکمیل و افتتاح پل شهید جعفرزادگان

شهردار باقرشهر از ورود بزرگترین پیمانکار طرح های عمرانی کشور در ساخت پل شهید جعفرزادگان خبر داد.

امور ایثارگران شهرداری باقرشهر رتبه سوم در بین شهرداری های استان تهران را کسب کرد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
شهردار باقرشهر خبر داد؛

امور ایثارگران شهرداری باقرشهر رتبه سوم در بین شهرداری های استان تهران را کسب کرد

بر اساس رتبه بندی جدید اعلام شده توسط امور ایثارگران استانداری تهران ، امور ایثارگران شهرداری باقرشهر موفق به کسب رتبه سوم در بین شهرداری های استان تهران شد .