شهرداری شهرجدید پردیس | خبر معتبر
مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در پردیس ادامه دارد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
شهردار پردیس:

مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در پردیس ادامه دارد

شهردار پردیس از تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.