شهرداری قیامدشت | خبر معتبر
ایمن‌سازی ۲۵۰ متر پیرامون کانال آب قیامدشت ۲۱ آبان ۱۳۹۹
شهردار:

ایمن‌سازی ۲۵۰ متر پیرامون کانال آب قیامدشت

شهردار قیامدشت گفت: ۲۵۰ متر پیرامون کانال انتقال آب ری ورامین در حریم شهر قیامدشت با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال نرده‌گذاری و ایمن‌سازی شد.