شهرداری های استان تهران | خبر معتبر
پروژ‌‌هایی اجرا شود که سال‌ها برای مردم منفعت داشته باشد ۲۲ آبان ۱۳۹۹
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران:

پروژ‌‌هایی اجرا شود که سال‌ها برای مردم منفعت داشته باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اظهار داشت: توجه به هویت فرهنگی اجتماعی مردم هر شهرستان و اجرای پروژه‌ها مطابق آخرین اصول مهندسی ضروری است.