شهرداری پردیسشهردار پردیس | خبر معتبر
اجرای طرح لوله گذاری برای آبیاری تحت فشار درفضای سبز شهر ۲۸ دی ۱۳۹۹
شهردار پردیس:

اجرای طرح لوله گذاری برای آبیاری تحت فشار درفضای سبز شهر

شهردار پردیس در جمع خبرنگاران گفت: در طرح توسعه شبکه آبیاری تحت فشار از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۸ هزار و ۳۲۴ متر توسط واحد فضای سبز این شهرداری لوله‌گذاری شد.