شهرداری گلستان | خبر معتبر
زمزمه های انحلال شورای شهر گلستان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمزمه های انحلال شورای شهر گلستان

انحلال شورای شهر گلستان در حالی در محافل این شهر بر سر زبان ها افتاده است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند، این امر به مدیریت این شهر آسیب می زند.