شهردار اسلامشهر | خبر معتبر
کمبود تجهیزات آتش‌نشانی در حریق اخیر شهر لبنیات مشهود بود ۲۰ مهر ۱۳۹۹
شهردار اسلامشهر:

کمبود تجهیزات آتش‌نشانی در حریق اخیر شهر لبنیات مشهود بود

شهردار اسلامشهر با بیان اینکه شهر به کارگاه پروژه های عمرانی تبدیل شده است، گفت: درسال ۱۳۹۶ شهرداری اسلامشهر برای خرید یک دستگاه نردبان بلندمرتبه برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی، مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب سازمان همیاری شهرداری‌های کشور واریز کرده‌ که تاکنون علی‌رغم نیاز شدید این دستگاه تحویل شهرداری اسلامشهر نشده است و کمبود این دستگاه در حریق اخیر شهر لبنیات مشهود بود.