شهردار جدید اوشان فشم | خبر معتبر
اثر مخرب تخلیه نخاله در طبیعت فشم/با خودروهای متخلف برخورد می شود ۰۷ آذر ۱۳۹۹
شهردار اوشان، فشم و میگون خبر داد؛

اثر مخرب تخلیه نخاله در طبیعت فشم/با خودروهای متخلف برخورد می شود

شهردار اوشان، فشم و میگون با اشاره به اثرات مخرب تخلیه نخاله در طبیعت فشم گفت: با خودروهای متخلف برخورد م یشود.

شهردار جدید اوشان، فشم معرفی شد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
باحضور جمعی از مسئولین؛

شهردار جدید اوشان، فشم معرفی شد

"رضا ریاحی" ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به عنوان شهردار اوشان، فشم، میگون معرفی شد.