شهردار دماوند | خبر معتبر
۱۷۰ خودرو تاکسی در دماوند با ارائه تسهیلات بانکی نوسازی شده‌اند ۲۸ آذر ۱۳۹۹
شهردار دماوند:

۱۷۰ خودرو تاکسی در دماوند با ارائه تسهیلات بانکی نوسازی شده‌اند

شهردار دماوند گفت: 450 تاکسی در 26 خطوط تاکسیرانی دماوند فعالیت می‌کنند و 170 خودرو تاکسی در دماوند با ارائه تسهیلات بانکی نوسازی شده‌اند.