شهردار ساری | خبر معتبر
شهردار ساری دستگیر شد ۱۸ آبان ۱۳۹۹
امروز،

شهردار ساری دستگیر شد

دستگیری کارکنان در شهرداری ساری به بالاترین طبقه عمارت رسید و شهردار این شهر دستگیر شد.