شهردار فشم | خبر معتبر
رفع مشکلات ارتباطی سامانه  ۱۳۷ و ۱۲۵ در رودبارقصران ۰۴ مهر ۱۳۹۹
شهردار اوشان،فشم و میگون:

رفع مشکلات ارتباطی سامانه ۱۳۷ و ۱۲۵ در رودبارقصران

پس از سال ها مشکل دسترسی شهروندان اوشان ،فشم و میگون به سامانه های ۱۳۷ و ۱۲۵ برطرف گردید.

مبارزه با کرونا همگام با توسعه شهری می باشد ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
شهردار اوشان،فشم و میگون:

مبارزه با کرونا همگام با توسعه شهری می باشد

شهردار اوشان فشم میگون از مبارزه مجموعه مدیریت شهری با ویروس منحوس کرونا در کنار توسعه و پیشرفت شهری خبر داد.