شهردار نسیم شهر | خبر معتبر
ساخت و ساز بی رویه به بهانه درآمد خیانت است ۱۳ آبان ۱۳۹۹
اخطار به شهردار نسیم شهر،

ساخت و ساز بی رویه به بهانه درآمد خیانت است

رئیس شورای نسیم شهر گفت: شهردار نسیم شهر به بهانه درآمد و تامین بودجه روال نادرستی مبنی بر ارائه فیش جهت احداث طبقات غیرمجاز و در معابر فرعی که به هیچ وجه ظرفیت تراکم سازی را ندارد اقدام می کند‌.