شهرسان دماوند | خبر معتبر
سهم شهرستان دماوند در تولید سیب درختی کشور حدود ۸ درصد است ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
رییس هیات‌مدیره تولیدکنندگان سیب کشور:

سهم شهرستان دماوند در تولید سیب درختی کشور حدود ۸ درصد است

رییس هیات‌مدیره تولیدکنندگان سیب کشور گفت: درمجموع سهم شهرستان دماوند در تولید سیب ایران در صورتی که کاملاً باردهی داشته باشد چیزی حدود ۸ درصد است.